START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

Uppfostran genom konsten

ett konstnärligt arbete om Herbert Read.

Galleri CC 6/9-29/9 2019

Curator: Madelaine Sillfors

Galleri CC presenterar Magdalena Nordin – Uppfostran genom konsten

Efter att en tid burit på känslan av att hon sakta bevittnar konstens död och med hjälp av Uppfostran genom konsten, försöker Nordin åter formulera konstens mening, både för sig själv och för omvärlden.

Uppfostran genom konsten, skriven av Herbert Read, gavs ut 1943. Boken fungerar som en slags handbok hur man demokratiskt fostrar medborgarna genom att låta dem skapa konst. Herbert Read var anarkist och hans texter utgår från modernismens idéer om att använda konsten som en frigörande kraft för människan. Det slutliga målet med skapandet – en demokratisk revolution.

 

Education through Art

6/9-29/9 2019

Opening: Friday September 6th 6-9 pm

Galleri CC presents Magdalena Nordin and the exhibition Education through Art.

After harbouring a feeling, for quite some time, of whitnessing the slow death of Art and with the help of Education through Art, Nordin tries to rephrase the meaning of art, for herself and for the world.

Education through Art was first published 1943. It works as a sort of handbook how to democratically foster the citizens by inspireing them to make art. Herbert Read was an anarchist and his texts derrives from the moderinist idea to use art as a liberating force for mankind. The aim and objective – a democratic revolution.

Dokumentation från utställningen >>

Video, 47 minuter: