START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

PÅGÅENDE ARBETE: KVINNORNA

Nästan alla mina verk handlar på något sätt om människor. Av någon anledning har jag oftast valt att avbilda män, oftast äldre med tjocka glasögon, iklädd kostym iklädd där de sitter enskilt eller tillsammans utför någon syssla eller arbetsrelaterad handling. Varför jag valt just dem är svårt att svara på, men kanske handlar det om en medveten distans, att inte riktigt kunna identifiera sig med personerna, en fascination att på avstånd studera människor som gör något som de själva uppfattar som viktigt. Ibland har jag valt att placera dem i kaotisk och obegriplig värld. En röd tråd i de senaste årens arbete skulle kunna vara människan, det inre psykologiska landskapet och civilisationen.

Det senaste året har jag börjat rikta allt större fokus på kvinnor. Genom att porträttera personer som jag har större möjlighet att identifiera mig med, så öppnas vägar för att hitta djupare och mörkare spår, med självbiografiska inslag. Yrkesrollen, görandet och vägen till meningsfullhet och nytta är fortsatt närvarande teman och jag arbetar vidare på det byråkratiska spåret, där jag skildrar den professionella kvinnliga makten i samma struktur. Har också valt att fördjupa mig i kvinnan som symbol, särskilt med fokus på Den moderna kvinnan och har tagit inspiration av Eric Fromms utgivning ”Flykten från friheten” där han beskriver hur den inre psykologiska friheten inte motsvarar den yttre. Skildringarna av dessa människor vandrar mellan den professionella rollen, hennes inre värld och mötet mellan dessa.