START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

Den personliga resan

 

Novell som getts ut som publikation, i form av handsydd bok i en upplaga på 30 exemplar.

Novellen har även publicerats i tidskriften Det grymma svärdet nr 42.

Beskrivning:

Marie växte upp under precis rätt tid. Detta var början av 00-talet och kastades hon in i en rörelse av kvinnokamp. Tillsammans kunde de ställa krav, öka medvetenheten och Marie hade en stark känsla av att hon var del av en viktig förändring. Men när hon själv passerat 40, upptäcker hon att livet inte blev exakt som hon hade tänkt. Medan andra i hennes omgivning tycks syssla med självförverkligande, så känner Marie att hon mest sysslar med självutplåning. Hon bestämmer sig för att ta kontroll över sitt liv och påbörjar en resa mot inre frigörelse, en resa som visar sig vara mer problematisk än hon föreställt sig.

Magdalena Nordins texter är många gånger provocerande, men också utlämnande och personliga. Det är tvära kast mellan det till synes banala och den känslomässiga avgrunden, skrivet med precision och skärpa. Bäst är det, som i all god litteratur, när man sätter sig själv på spel. När ensamheten, fåfängan, sorgen och den egna svagheten får komma till tals.