START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

BADBOMB - MED CITAT AV JULIUS EVOLA

 
 

En publikation i form av en hemmagjord badbomb som innehåller citat av filosofen Julius Evola. När man lägger badbomben i badkaret, färgas vattnet brunt, börja lukta gubbparfym och inuti bomben finns ett citat av Evola som flyter upp till vattenytan, som man läser i badet. Följer även med ett citathäfte.

Upplaga i 20 ex. Gjord 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Film där badbomben läggs ner i ett badkar:

 Medföljande citathäfte. Svensk översättning av Lili von Wallenstein.

Utdrag:

II en tid av upplösning är det svårt även för den som besitter en grundläggande inre form att veta det, och därigenom även svårt att känna ”sig själv”, annat än genom experiment.

Dessutom: förmågan att öppna sig själv utan att förlora sig själv får en särskild roll i upplösningens epok. Det är ett sätt att härska över varenda förändring som kan ske, även de mest vådliga förändringar.

Den moderna människan måste inte bara kämpa mot materialism, utan måste också försvara sig själv från den falska supernaturalismens snaror och frestelser. Hans försvar kommer att vara ståndaktigt och effektivt endast om han är kapabel att återvända till ursprunget, att införliva de antika traditionerna, och därefter förlita sig till självkontrollen för att klara av uppgiften att återställa hans inre förutsättningar. På så sätt kommer dessa traditioner att avslöja sina djupaste och ständigt återkommande verkliga innehåll, och, steg för steg, visa honom vägen

Varken njutning eller smärta bör fungera som drivkraft när vi gör vad som måste göras.

 

Publikationen såldes på Liffest 2017 i Umeå. Bloggat om festivalen: http://www.magdalenanordin.se/blog/?p=20082