START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I BOKBÅL FÖRLAG I BLOG
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

FÅNGAD

 
 

Utgiven på Bokbål förlag 2005

ISBN 91-975985-1-8

 

”Konstnären Magdalena Nordin har med en glödande sax och namnet Barbara Mc Gould gått bärsärkagång i orientlitteraturen, klippt ihop åtta böcker och monterat dem till en enda. Det som till en början, genom boktitel, omslag, författarnamn, fotografier och baksidestext, framstått som ett prototypexempel visar sig vara en parodi. Eftersom processen lämnats opolerad och synlig; genom att boken inte döljer sin egen konstruktion visar den också på vilket sätt genren är konstruerad.”
Athena Farrokzhad, OEI

”Fångads styrka består även i dess enkelhet – den är i en mening inget annat än det den kritiserar, eller snarare, den är som det den kritiserar.”
Rebecka Thor

 

 

En fängslande, verklighetsbaserad skildring av en kvinnas fångenskap och hennes förtvivlade flykt…

Nadia, vacker, bildad, burgen och av förnämligaste börd, är en självständig och själsstark kvinna. När hon möter Abdullah, en stilig, sofistikerad läkare från Mellanöstern, erbjuder han just den exotiska erotik Nadia behöver i sitt liknöjda leverne. Mannen med de mörkaste av ögon visar sig vara fängslande, dock i mer än en betydelse.

Kontrasten dem emellan är fullkomlig – och just därför så lockande och pockande, så besinningslös och betvingande. Lidelsen, svår och smäktande, berövar Nadia all eftertänksamhet. Det första året förflyter i sämja och en själarnas överensstämmelse. ”Om du lämnar mig kommer jag att vilja fysiljera oss båda” brukade Abdullah viska ömt när Nadia, säll i älskogens bleka eftersken, somnade i hans knä.

Nadia blir snarligen havande och förbindelsen förändras. Hon har föga förståelse för den islamska synen på kvinnans och moderns lott i livet. När hon av Abdullahs intolerans drivs in i Terrys armar, blir Abdullahs rabiata reaktion ett fasansfullt slag för Nadia.

Han för henne till Jemen där hon utsätts för de mest ohyggliga övergrepp och där hon tvingas leva i fångenskap. För Abdullah är det handlingar av nödo; enligt honom är en otrogen hustru moraliskt förkastlig och intet eller åtminstone blott plågor värd.

Fångad i ett främmande land söker Nadja fly, både i sinnlig och reell bemärkelse.