START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

GREEN HOUSE GALLERY

 

Pågick hösten 2015 t o m sommaren 2016.

Green House Gallery är ett fristående projekt som ursprungligen startades i samband med Umeå Kulturhus. Galleriverksamheten bedrevs i växthuset på husets ena sida. Det drevs av Magdalena Nordin, där hon bjöd in utomstående konstnärer och aktörer. De som själva hörde av sig och ville ställa ut, fick också utrymme att göra det. Galleriet var öppet dygnet runt och all konst stod obevakad. Konstverken riskerade att bli förstörda av kyla och fukt.

Under sommaren 2016 gästspelade galleriet på Konstkraft i Ljusne.

Idag har växthuset rivits.

 

Galleriets hemsida: galleri.umeakulturhus.se/

Ligger hemsidan nere? Prova web.archive.org/web/20170612153310/galleri.umeakulturhus.se/

Utställning med Roger von Reybeikiel.

Vernissage. Besökare skottar fram galleriet.

Utställning med publikationen Artifice.

 

 

Skulpturparken