START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

JAG VILLE BARA ATT DU SKULLE FÅ VETA

 
 

två unga författare korresponderar med tillvaron

ISBN: 91-975985-0-X

Magdalena Johansson Waara, Ismael s Olofsson

Förord: Lili von Wallenstein

Utgiven på Bokbål förlag 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdom. Själanöd, oskulds död, bävan, strävan-efter-något-bättre, ursinne, fläckat linne, kastadhet, hängivenhet, den sannaste och mest envetna av kärlekar. Et cetera.

 Jag ville bara att du skulle få veta är en både hopplös och hoppingivande läsning. Här möter den tid när livet var enkelt trots dess inneboende och obotliga desperation, när tanken var nobelt naiv, innan karaktären förstörts av kulturen. Inom kort kommer civilisationens obeskrivliga ondska att uppdagas och individens gränslösa ofullkomlighet att upptäckas. Livet är förvisso redan i detta juvenila nu en séjour i skärselden - men detta kan ännu observeras med ungdomens obesudlade och orädda öga. 

Ismael S. Olofsson och Magdalena Johansson – Waara formulerar existensen i dess ohöljda men stolta ynkedom; de ser ingen väg ut ur det pandemonium som benämns tonår. De kommer aldrig att undfå någon frälsning, men fullbordar ändå orden vilka hugnar det förtvinade sinnet och minnet.

 

 

Debutanterna Magdalena Johansson-Waara och Ismael S. Olofsson har i Jag ville bara att du skulle få veta – två unga författare korresponderar med tillvaron nedpräntat tonårens rasande och rusande liv. Detta har förvisso gjorts tidigare - men det har sällan gjorts mer slagkraftigt och lika emotionellt eggande. Den publikation Du för närvarande håller i Dina devota knytnävar är i sanning Äkta, inte bara med tanke på dess anslag.

 Verket är alltigenom handgjort: Vart ark är omsorgsfullt uppkopierat, vikt, sytt, limmat och tillskuret av de båda författarnas skälvande men ack så värdiga händer. De har likaså med ansenlig omsorg och eftertanke valt det bästa av papper och de har själva skapat både inlagans och omslagets formgivning. Upplagan består av 46 enastående exemplar, vart och ett framställt med en hederlig dos blod, svett och poetiskt patos. Var tråd, vart pappersark, vart omslag är oförfalskat, fullödigt hantverk – liksom dikterna i sig.