START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

KANDIDATUTSTÄLLNING KONSTFACK

 

KONSTEN.NET SKRIVET AV ANDERS OLOFSSON 31/4 -07

Hösten 2007 inför Konstfack ett nytt utbildningssystem, baserat på den s.k. Bolognaprocessen. Den innebär bland annat att konststudenterna inte längre kommer att antas till en femårig utbildning, utan att utbildningen delas upp i två delar, en kandidat- och en magisternivå. Man kan med andra ord sluta efter tre år, och vill man studera vidare krävs det en ny ansökan. Vårsalongen är med andra ord en historisk företeelse: för första gången kan kandidatstudenterna avsluta sina studier efter tre år.

De tolv deltagarna (Tomas Auran, Emma Berg, Lise Haurum Christensen, Anna Fransson, Christopher Hermansson, Maria Lagergren, Klara Lidén, Robin Montelius, Magdalena Nordin, Grant Watkins, Hanna Wiklund och Sara Wolfert) uppvisar, som sig bör när det gäller en avgångsutställning, en stor spännvidd. Här finns allt från måleri och teckning till installation, relationell estetik och video. Maria Lagergren gör en egen version av TV:s program som tar sin utgångspunkt i frågan ”visste du att…?”. I hennes exempel handlar det om insikten att huvuddelen av skapelsen består av mörk materia, och om vi slutligen skulle komma på dess hemlighet vore det möjligt att förinta hela världen i ett ögonblick. Hanna Wiklund ljudkonstverk ”Det var det mest fantastiska jag varit med om!” återskapar klassiska sporthändelser som Björn Borgs första Wimbledon-seger och Sveriges OS-guld i ishockey. Plötsligt slås man av insikten, att vi kanske är det sista generation som faktiskt delat simultana medieupplevelser, i en tid innan on-demand-tjänsterna slitit isär den kollektiva mediemagin. Magdalena Nordin presenterar en hel värld att upptäcka, från en julkrubba med inbyggt julspel (bilden) till redovisningen av hennes deltagande i Red Bulls konsttävling. Det bestod helt sonika i att hon skickade in en urdrucken Red Bull-burk tillsammans med en fantasifullt ”pimpad” version av den inspirationsbok deltagarna fått sig tillsända.

För dem som tycker att avgångsutställningar kan bli lite väl kompakta är Vårsalongen glädjande spatiös. Varje konstnär har fått gott om utrymme till förfogande, vilket både deltagare och publik tjänar på. (Adress: Cigarrvägen 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt tävlingsbidrag i Redbull Art of Can.

 

Visar Bokbål förlags verksamhet.

 

Våra böcker, alla är lånade från olika bibliotek. Reklamartiklar, inskickade manus, annonser och annat som berör vår verksamhet.

 

Målningar, akryl på MDF. På podiet: Videoinstallation med julpjäsen Resan till Betlehem.

 

Ritböcker.