START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

LÄCKRA SUNDA DAGAR i samarbete med restaurangbranchen

 

Design, grafisk produktion och bildlösningar: Jakob Leichmaniasis
Texter: Bo Nyström
Fotograf: Pelle Berg
Recept: Vlad Rotluff
Receptkontroll och provlagning: Kim Butz
Projektledning: Hoegberggruppen
Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009
Bokbål förlag, Stockholm 2009.

ISBN 978-91-977202-6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord skrivet av Kristina Söderström: