START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

UTSTÄLLNING PÅ VÄXJÖ KONSTHALL/ITALIENSKA PALATSET

 

Jag känner mig ful och värdelös

10 mars – 1 april 2018
Medverkande: Ester Eriksson, Ingeborg Paulsrud,  Johan Zetterquist, Linda Spåman, Lisa Vipola, Magdalena Nordin och Träningsverk med risk för huvudvärk

Till utställningen har vi bjudit in konstnärer som på olika vis rör sig runt misslyckandet och det odugliga eller omöjliga som strategi, estetik eller som biprodukt. Utställningen är ett samarbete mellan Växjö konsthall och ateljéföreningen Italienska Palatset i Växjö. Utställningens två curatorer Filippa de Vos (Växjö konsthall) och Filippa Nilsson Kallhed (Italienska Palatset) startade processen med uppfattningen att det finns ett behov att få fundera kring och genomföra ett misslyckande som tillvägagångssätt för frigörelse av fysisk, emotionell och intellektuell kraft.

Länk till hela presentationstexten

 

Dokumentation av mitt utställningsbidrag

Verket består av en serie fotografier tagna med pinholekameror.

Egen text till verket:

Vad innehållssynen beträffar: otillförlitliga är våra verklighetsuppfattningar, kulisser kring cirkusringen, vända inåt mot clownen eller direktören i mitten, men obegripliga för en publik som blott ser baksidor, aviga grupperingar; vad vore meningsfullare än att från detta blindstirrande i skrattspegelns memoarer enas som att söka den kanske inte sanna, men mindre förfalskade, mera enhetliga tillvaron; vad vore angelägnare för konstnären än att – istället för att dissekera den vita hästens arbetsförhållanden eller försjukna i den vita hästens melankoli – söka avslöja ”mönstren i vår inre strävan” tolka det iakttagnas symbol för något mer än erfarenhet…

Citat av Gösta Oswald

Pinholekameror byggda av kartonger.

Under vernissaget pågick en workshop där besökarna fick använda kamerorna och framkalla på plats. Besökarna fick ta med sig sina bilder hem.

Samtliga fotografier som visades i utställningen var monterade i ramar.

Nedan: Dokumentation av bilder innan de monterats.