START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

På gång:

Novell som publiceras i tidskriften Det grymma svärdet, släpps hösten 2022.