START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

TECKNINGAR 2016

 

En serie på tolv teckningar gjorda i A4-format.